LiveZilla Live Chat Software
itthosting - Webhosting, domeinregistratie & virtualisatie
Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van itthosting.

§0 Bepalingen

0.1 Partij 1: itthosting, bekend bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland als itthosting met registratienummer 54339596. Hierna itthosting of wij te noemen.
0.2 Partij 2: De klant die een klantenaccount heeft aangemaakt op het klantenpaneel van itthosting. Hierna klant of hij te noemen.
0.3 Het is itthosting verplicht om de gegevens van de klant te beschermen en niet vrij te geven voor marktingsdoeleinden, tenzij expliciet schriftelijke toestemming van de klant.

§1 Klantenpaneel

1.1 Indien de klant een klantenpaneel account aanmaakt, dan gaat hij automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden, ook indien deze dan nog niet van toepassing zijn.
1.2 itthosting behoudt zich het recht om ongebruikte klantenpaneel accounts zonder saldo en producten te verwijderen zonder toestemming van de klant.
1.3 Misbruik van fouten, zowel op het klantenpaneel als op de servers van itthosting zelf, is strafbaar en kan sancties tot gevolg hebben.
1.4 De klant is zelf verantwoordelijk voor alle acties die worden gemaakt op zijn klantenaccount. Het is de klant daarom aan te raden zijn wachtwoord hierom nooit vrij te geven aan derden.
1.5 Het itthosting team zal de klant nooit vragen om zijn wachtwoord op het klantenpaneel.
1.6 Het is de klant niet toegestaan om een e-mail adres wat niet zijn eigendom is in te vullen op ons klantenpaneel, ook niet wanneer de eigenaar van dit e-mail adres hier toch toestemming voor verleent.

§2 Webhosting

2.1 Het is de klant verboden illegale content (zoals torrents, directe downloads maar ook afbeeldingen, filmpjes en muziek) op onze servers te plaatsen. Indien aangetroffen worden er sancties genomen.
2.2 Ook is het de klant verboden "hack tools" (zoals PHP-shells etc.) op onze servers te plaatsen. Ook dan worden er sancties genomen.
2.3 Daarnaast zijn mirror sites zoals WikiLeaks verboden en worden per direct verwijderd met eventueel een serverban tot gevolg.
2.4 De klant kan onze webhosting niet als downloadserver (zoals Megaupload of Rapidshare) gebruiken. Mocht dit toch het geval blijken te zijn, dan kan zijn account geblokkeerd worden.
2.5 De klant dient onze "resources" (bandbreedte, e-mail e.d.) normaal te gebruiken. Bij een massa versturing van bijvoorbeeld e-mails worden er sancties genomen.
2.6 De klant kan binnen zeven dagen restitutie aanvragen, dit wordt vervolgens per overschrijving of PayPal teruggeboekt, of er wordt saldo teruggestort op zijn account. De betaalde transactiekosten krijgt de klant echter niet vergoed.
2.7 Criminals websites zijn in principe toegestaan, zolang onze andere klanten hier geen last van ondervinden. De klant wordt hierover geïnformeerd indien dit toch het geval blijkt te zijn.

§3 Domeinen

3.1 Op domeinnamen kunnen wij de klant geen restitutie bieden.
3.2 Voor alle extensies behalve .be en .eu kan de klant de houdergegevens gratis wijzigen, anders betaalt de klant de registratieprijs.
3.3 Een aanvraag tot verleng moet uiterlijk drie dagen voor de verloop datum gemaakt zijn. Indien dit niet het geval is, dan wordt de desbetreffende domeinnaam van de klant opgeheven en in quarantaine gezet.
3.4 Nameserver wijzigingen zijn kosteloos en kunnen onbeperkt worden aangevraagd in ons klantenpaneel. De klant dient wel rekening te houden met een update termijn van maximaal 24 uur.
3.5 Domeinnamen kunnen niet van naam gewijzigd worden, de klant dient dan een nieuwe domeinnaam te registreren.
3.6 Het kan voorkomen dat de kosten van een domeinnaam duurder worden. De klant wordt hier ruim van te voren over geïnformeerd, zodat hij tijdig de beslissing kan maken om eventueel naar een andere registrar over te stappen.
3.7 Indien SIDN een boete aan ons doorberekent betreffende het onjuist opgeven van de houdergegevens, dan wordt deze boete direct aan de klant doorberekend.

§4 Gratis domeinen / tokens

4.1 Indien er een gratis .nl/.be/.de domeinnaam bij het gekochte hostingpakket zit, dan krijgt de klant bij het aanmaken van het hostingpakket direct een token. Dit token kan de klant wanneer het hem uitkomt inwisselen voor een domeinnaam op de domeinregistratie pagina.
4.2 Wanneer de klant bij een dergelijk pakket geldteruggave vraagt en zijn token nog niet heeft ingewisselt, dan word de token van zijn account verwijderd. Wanneer de klant dit token al wel heeft ingewisselt voor een domeinnaam, dan wordt de prijs van de geregistreerde extensie ingehouden.
4.3 Een token is onbeperkt geldig bij itthosting. De klant kan dit token niet inwisselen voor geld of saldo.
4.4 De klant krijgt alleen een token indien hij een nieuw pakket aanvraagt. Als hij upgraded naar een pakket met een gratis domeinnaam dan profiteert hij alleen van de extra hosting faciliteiten en krijgt hij dus geen token.
4.5 Bij een downgrade naar een pakket zonder gratis domeinnaam wordt de token van de domeinnaam van de klant verwijderd. Mocht de klant dit token al ingewisselt hebben, dan wordt de prijs van de geregistreerde extensie ingehouden en moet de klant dus mogelijk bijbetalen voor een downgrade.

§5 Virtuele servers (VPS)

5.1 Virtuele servers dienen acht dagen voor de verloopdatum te zijn verlengd. Wanneer deze dus bijvoorbeeld op 20 januari 2013 verloopt, dient de verlenging uiterlijk op 11 januari 2013 te zijn gemaakt.
5.2 Wanneer een VPS niet acht dagen voor de verloopdatum verlengd is, wordt deze op de "verlopen" status gezet. Op deze status kan de VPS niet meer worden verlengd. Wel kan de klant zijn VPS nog bereiken en er gebruik van maken tot de verloopdatum. Op de verloopdatum wordt de VPS daadwerkelijk verwijderd en onbereikbaar gemaakt.
5.3 Wij maken standaard geen backups van de virtuele server(s). Wanneer er door een technisch probleem gegevens verloren gaan, kunnen wij dit niet voor de klant terugzetten. De klant zal zelf periodiek backups moeten maken van zijn virtuele server(s).

§6 PayPal betalingen

6.1 Indien de klant via een uitgestelde bankbetaling betaalt via PayPal, dan verplicht hij zich er toe dit bedrag aan ons te voldoen. Indien hij over onvoldoende saldo beschikt op zijn bankrekening dan wordt hij geacht ons hierover in te lichten en het saldo bij itthosting niet te gebruiken. Mocht hij hier misbruik van maken dan zijn wij genoodzaakt om alle kosten op hem te verhalen en daarnaast ontvangt hij een administratieve boete van 25 euro.

§7 Downtimes

7.1 Downtimes kunnen wij helaas niet voorkomen, de klant wordt hier uiteraard over ingelicht indien wij de downtime gemerkt- en opgelost hebben.
7.2 Indien de klant zelf een downtime veroorzaakt (door overmatig resource gebruik e.d.) dan kunnen wij eventuele gemaakte kosten bij hem in rekening brengen.

§8 Contracten

8.1 Contracten worden nooit stilzijgend verlengd, tenzij vooraf expliciet schriftelijke toestemming van de klant.
8.2 Het saldo van de klant kan alleen onder bepaalde voorwaarden of indien schriftelijk overeengekomen worden teruggestort. Zie hiervoor "Wet koop op afstand".
8.3 De klant is altijd zelf verantwoordelijk voor de kosten die gemaakt worden op het klantenpaneel. Wanneer hij minderjarig is verklaart hij hierbij toestemming te hebben van een ouder of voogd.
8.4 Producten betreffende (web)hosting of virtuele servers worden op de verloopdatum in quarantaine gezet, de klant kan dan geen gebruik meer maken van het product. Wanneer er na zeven dagen nog geen verlenging is ingediend, dan wordt het product daadwerkelijk afgesloten en worden alle gegevens verwijderd.
8.6 Producten betreffende domeinnamen worden wanneer er twee dagen voor de verloopdatum geen verlenging is ingediend opgeheven, waardoor de klant zijn domeinnaam automatisch kwijtraakt.

§9 Prijzen

9.1 Al onze prijzen zijn inclusief belastingen en toeslagen en exclusief transactiekosten van onze betaalmethodes.

§10 Wijzigingen

10.1 itthosting behoudt zich het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen. De klant wordt hier vanzelfsprekend over ingelicht wanneer hij hier last van kan ondervinden.
10.2 De laatste wijziging was op 9 april 2012.


Tot zover de algemene voorwaarden van itthosting, bij eventuele vragen kunt u ons contacteren via de "Contact" optie uit het menu.